Crear Cuestionarios | Más Cuestionarios
ver comentariosTema del Cuestionario:

Ciencia y Tecnología

Internet 2.0 objectius

La Internet 2.0 ha anat extenent tot un entramat de xarxes que han estat impulsades per diversos tipus d'objectius. Un dels temes que interessa reflexionar és fins quin punt som conscients de quins objectius es plantegen aconseguir les persones, empreses, institucions i organitzacions quan "publiquen" continguts a les xarxes.

Aquest qüestionari ens permetrà comptar amb un punt de sortida. Gràcies per la vostra participació.

Home
. si
. no
. No sabe / No contesta
Dona
. si
. no
. No sabe / No contesta
Quin és el terme o concepte que consideres es pot associar millor a l'Internet actual?
. Internet 2.0
. world wide web 2.0
. world wide web
. xarxes socials
. telemàtica
. telecomunicacions
. societat de la informació
. realitat virtual
. comunicació digital
. comunicació online
. No sabe / No contesta
Situem-nos en un moment en el que hagis volgut aconseguir informació, documents i dades molt concretes que algú a la xarxa pogués tenir. Valora de l'1 al 10 si consideres que vas aconseguir aquesta informació de manera dif&iacu
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Valora el grau d'utilitat de les xarxes socials a l'hora d'intentar aconseguir continguts difícils d'aconseguir (off i on line). 1 expressa el menor grau d'utilitat i 10 el major grau d'utilitat.
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Penses que en el nostre entorn predomina l'individualisme? (Valora-ho de l'1 al 10: 1 mínim grau d'individualisme, i 10 màxim grau d'individualisme)
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Penses que hi ha un equilibri entre la proporció de continguts que es descarreguen de les xarxes amb els que es "carreguen", publiquen o difonen?
(Valora-ho d'acord amb l'escala de 1 al 10: 1 mínim grau d'equilibri, i 10 mà
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Has publicat vídeos i/o continguts audiovisuals a Internet?
. Sí, entre 1 y 3 veces.
. Sí, entre 4 y 9 veces.
. Sí, entre 10 y 20 veces.
. Sí, más de 20 veces.
. No sabe / No contesta
Has publicat música a Internet?
. Sí, entre 1 y 3 veces.
. Sí, entre 4 y 9 veces.
. Sí, entre 10 y 20 veces.
. Sí, más de 20 veces.
. No sabe / No contesta
Has descarregat vídeos o continuts audiovisuals d'Internet?
. Sí, entre 1 y 3 veces.
. Sí, entre 4 y 9 veces.
. Sí, entre 10 y 20 veces.
. Sí, más de 20 veces.
. No sabe / No contesta
Has descarregat música d'Internet?
. Sí, entre 1 y 3 veces.
. Sí, entre 4 y 9 veces.
. Sí, entre 10 y 20 veces.
. Sí, más de 20 veces.
. No sabe / No contesta
Tens actualment un blog?
. si
. no
. No sabe / No contesta
Tens una pàgina web dedicada a temes professionals?
. si
. no
. No sabe / No contesta
Tens una pàgina web dedicada a aficions?
. si
. no
. No sabe / No contesta
Acostumes a consultar alguns blogs?
. Sí, entre 1 y 3 veces a la semana
. Sí, entre 4 y 9 veces.
. Sí, entre 10 y 20 veces.
. Sí, más de 20 veces.
. No sabe / No contesta
Guardes els enllaços als blogs que consultes a "adreces preferides"?
. si, sovint
. poques vegades
. moltes vegades
. no ho faig mai
. No sabe / No contesta
Quin dels següents cercadors utilitzes més del 90% de vegades?
. yahoo
. google
. msn
. altres...
. No sabe / No contesta
Quin dels següents cercadors utilitzes més del 75% de vegades?
. yahoo
. google
. msn
. altres...
. No sabe / No contesta
Quin dels següents cercadors utilitzes més del 50% de vegades?
. yahoo
. google
. msn
. altres...
. No sabe / No contesta
Imagina't que has de preparar unes oposicions i et cal aconseguir els temaris, continguts desenvolupats i material per a preparar-les. Penses que et serà fàcil aconseguir que altres persones, a través de les xarxes, et facilitin o pro
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Has cercat, en alguna ocasió, localitzar a persones (adreces de correu electrònic de persones) que penses que et podran ajudar en algun tema (per exemple, respondre un qüestionari, compartir informació, documents, etc..?
. si
. no
. No sabe / No contesta
En relació a la pregunta anterior, valora el grau amb què les persones amb qui vas contactar (o intentar contactar) et van respondre. (1 correspon al mínim grau de satisfacció i 10 al major grau de satisfacció)
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Pensa en algun tema concret en el que acostumis a fer cerques per Internet; i en els resultats que obtens. En quin grau consideres que aquests resultats es corresponen amb la teva afinitat respecte el que cercaves). 1 es correpon amb el mínim grau
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Quan ho has intentat, t'ha resultat difícil o fàcil aconseguir adreces de correu electrònic per Internet que et permetessin localitzar o posar-te en contacte amb alguna persona? (1 menor grau de facilitat, 10, major grau de facilitat)
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Penses que actualment, davant temes concrets, vinculats a un interès concret, és fàcil crear o entrar en alguna xarxa social que et permeti compartir informació, unir esforços, trobar ajuda dels altres...? (1 expressa el
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Consideres que en temes com per exemple la cerca de feina o la preparació d'unes oposicions, les persones participem i col.laborem menys que en altres temes? (1 mínim grau d'acord, 10 màxim grau d'acord)
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
¿Consideras que en los buscadores de Internet predominan los objetivos comerciales (y por lo tanto, anteponen los resultados comerciales muy por delante de resultados que vincularían los criterios de búsqueda con la información
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Quins elements penses que són decisius per aconseguir que un missatge o contingut s'expandeixi fàcilment per les xarxes?
. Una bona idea
. una idea creativa
. una idea genial
. una idea explosiva
. No sabe / No contesta
Valora el grau d'acord o desacord amb la següent afirmació: A les xarxes predominen continguts poc originals. (1 mínim grau d'acord, 10 màxim grau d'acord)
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Valora el grau d'acord amb la següent frase: Internet no té passat, tot és present. (1 mínim grau d'acord, 10, màxim grau d'acord).
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta
Valora la darrera frase: En la Internet 2.0 l'important són les persones. (1 mínim grau d'acord, 10 màxim grau d'acord).
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
. 7
. 8
. 9
. 10
. No sabe / No contesta

Comentarios