Crear Cuestionarios | Más Cuestionarios
ver comentariosTema del Cuestionario:

Deportes

LES TIC I L'EF A SECUNDÀRIA

CONÈIXER LA UTILITZACIÓ DE LES TIC EN L'ÀREA D'EDUCACIÓ FISICA A SECUNDÀRIA

Creus que 2h setmanals són suficients per realitzar, de manera efectiva, el que marca el currículum?
. si
. no
. No sabe / No contesta
Quantes hores de teoria dediques durant un trimestre?
. 1-3h
. 3-5h
. +5h
. No sabe / No contesta
Utilitzes les TIC per la part teòrica amb els teus alumnes?
. sí, a classe
. sí, fora de l'horari lectiu (feina a casa)
. sí, de manera interdisciplinar
. no
. No sabe / No contesta
Si la resposta anterior és que sí:
El material que utilitzes és:
. elaborat per tu
. ja creat
. No sabe / No contesta
En quin nivell de formació TIC et situaries:
. iniciació: manejar processadors de textos, correu electrònic, internet
. usuari: igual iniciació + utilització de cd, programes multimèdia amb els alumnes obtinguts per cd o internet
. avançat: inicial + usuari + creació de programes educatius amb JCLIC, NEOBOOK, HOTPOTATOES, ALTRES... i els utilitza en la seva pràctica docent
. No sabe / No contesta

Comentarios