Crear Cuestionarios | Más Cuestionarios
ver comentariosTema del Cuestionario:

Arte y Cultura

Fisioloxía aparato fonador

Le a información sobre este tema e logo trata de responder este cuestionario.

Cales son as tres funcións que realiza o aparato fonador para cantar
. Fonación, articulación, resonancia, articulación
. Articulación, respiración, fonación e articulación
. Respiración, fonación, resonancia e articulación
. Respiración, entonación, fundición e alteración.
. No sabe / No contesta
A respiración consiste en:
. Inspirar e espirar para que as cordas vocais poidan soar co efecto do aire
. Inspirar e aguantar o aire o máximo posible até que te cansas
. Coller aire e expulsalo rápidamente
. No sabe / No contesta
O tipo de respiración aconsellado para cantar é:
. A superior ou clavicular
. A abdominal
. A costo-diafragmática-abdominal
. No sabe / No contesta
O diafragma é:
. Unha corda que se fai sonar ao cantar
. Un músculo no que se apoia o aire
. Un músculo do brazo
. No sabe / No contesta
Cómo funciona o diafragma?:
. Baixa na inspiración e sube na espiración
. Sube na inspiración e baixa na espiración
. Non se move ainda que respires
. No sabe / No contesta
A fonación consiste en:
. Facer sonar as cordas vocais co paso do aire
. Botar moito aire pola boca
. Facer sonar un instrumento calquera
. No sabe / No contesta
O bebé tarda moito en aprender a falar porque:
. É tonto
. Prefire camiñar primeiro
. Aprender a usar as cordas vocais correctamente é unha acción moi complexa
. No sabe / No contesta
A articulación consiste en:
. Falar facendo xestos esaxerados coa boca
. Falar ou cantar movendo correctamente a cavidade bucal e os labios
. Facer flexións ao levantarse da cama
. No sabe / No contesta
Para conseguir unha boa resonacia vocal é necesario:
. Cantar moi agudo
. Facer espacio na gorxa e levantar o velo do paladar ao cantar
. Un micrófono
. No sabe / No contesta

Comentarios