Crear Cuestionarios | Más Cuestionarios
ver comentariosTema del Cuestionario:

Arte y Cultura

Economia del segle XVI

Qüestionari sobre l'evolució econòmica del segle XVI, centrada en Europa

Quin factor és el causant principal del creixement de les reserves europees de metalls preciosos durant el S.XVI?
. Les reserves van disminuir
. Les mines centre-europees
. Les mines americanes
. No sabe / No contesta
Quin descobriment tecnològic caracteritza l'època Renaixentista?
. La forja catalana
. L'impremta
. La màquina de vapor
. No sabe / No contesta
Quin d'aquests trets correspon al mercantilisme?
. Acumulació d'or i plata
. Augment dels impostos mercantils
. Lliurecanvisme
. No sabe / No contesta
Com va evolucionar el moviment secular europeu entre 1450 i 1550?
. Positivament
. Negativament
. Es va estabilitzar
. No sabe / No contesta
Quanta població habitava Europa a inicis del S.XVI?
. Entre 60 i 80 milions
. Entre 100 i 150 milions
. Entre 200 i 300 milions
. No sabe / No contesta
Quines eren les regions més densament poblades d'Europa a inicis del S.XVI?
. Centre i nord d'Itàlia, Països Baixos i França
. Espanya, Anglaterra i Alemanya
. Sud d'Itàlia, Escandinàvia i Escòcia
. No sabe / No contesta
Quin d'aquests tres productes va ser el més demandat per l'estat durant el S.XVI?
. Menjar
. Espècies
. Armament
. No sabe / No contesta
Quin nou gran mercat es va obrir a Europa a inicis de l'edat moderna?
. Rússia
. Turquia
. Iran
. No sabe / No contesta
Quin tipus d'explotació agrícola dominava a Nàpols durant el segle XVI?
. Pagès propietari i serf
. Pagès propietari i colon
. Tenent precari i serf
. No sabe / No contesta
Quin tipus d'explotació agrícola dominava als Països Baixos del segle XVI?
. Tenent perpetu i colon
. Tenent perpetu i arrendetari
. Pagès propietari i tributari
. No sabe / No contesta
Quin tipus d'explotació agrària dominava a Anglaterra durant el segle XVI?
. Tenent precari i serf
. Tenent precari i arrendatari
. Tenent perpetu i arrendatari
. No sabe / No contesta
Què va caracteritzar el camp durant el Renaixement?
. La cerealicultura
. Les vinyes
. Els avenços tecnològics
. No sabe / No contesta
Quin sistema de producció es va estendre a Europa durant el segle XVI?
. Els gremis
. Sistema mercader-fabricant rural
. Les fàbriques urbanes
. No sabe / No contesta
Què és una comandeta?
. Capital confiat a un home de negocis a canvi de la participació en els beneficis
. Societat familiar que destaca comisionats als principals centres
. Societat-mare amb accions de societats-filles
. No sabe / No contesta
Quina matèria primera va caracteritzar la indústria tèxtil dels Països Baixos durant el segle XVI?
. La llana
. El lli i el cànem
. La seda
. No sabe / No contesta
Quins eren els principals productors de ferro durant el segle XVI?
. França, Anglaterra i Suècia
. Europa central
. Espanya
. No sabe / No contesta
Quina va ser la principal impremta del segle XVI?
. Venècia
. Ambers
. Toledo
. No sabe / No contesta
Què va ser la "étape"?
. Una fira
. Una borsa
. Una regulació dels mercats
. No sabe / No contesta
Què és la lletra de canvi?
. Un reconeixement de deute amb compromís de pagaments
. Un préstec negociat a data fixa segons la variació del valor de la moneda
. La obligació de pagar uns interessos sobre un préstec fins al retorn del mateix
. No sabe / No contesta
Què va caracteritzar l'economia del segle XVI?
. L'enriquiment de la moneda
. L'enriquiment dels banquers a la segona meitat de segle
. La crisi de mitjans de segle
. No sabe / No contesta
Quin comerç va entrar en crisi a partir del segle XVI?
. Mediterrani
. Bàltic
. Intercontinental
. No sabe / No contesta
Quina característica de l'economia europea del S.XVI és certa?
. Caiguda generalitzada dels preus
. Creixement de la producció durant els dos primers terços de segle
. Alt creixement dels beneficis nobiliaris
. No sabe / No contesta
Quina característica de l'economia europea del S.XVI és certa?
. 1490-1530: Augment de la producció amb una inflació alta
. 1530-1570: Crisi de la producció i inflació alta
. 1570-1600: Crisi de la producció i inflació alta
. No sabe / No contesta

Comentarios