Crear Cuestionarios | Más Cuestionarios
ver comentariosTema del Cuestionario:

Arte y Cultura

Teorema de pitàgoras

Que tant és coneix el teorema de pitàgores

El teorema de Pitàgores s'aplica a?
. Rectangles
. Triangles rectangles
. Tots els triangles
. No sabe / No contesta
Un angle recte és:
. Un angle de 180 graus
. Un angle de 90 graus
. Un angle de 45 graus
. No sabe / No contesta
En un triangle rectangle d'hipotenusa 5 cm i de catet 3 cm, quant medeix l'altre catet?
. No sabe / No contesta
. 4 cm
. 3 cm
. 2 cm
La hipotenusa és:
. La suma dels quadrats dels catets
. La resta dels quadrats dels catets
. L'arrel de la hipotenusa
. No sabe / No contesta
La diagonal d'un quadrat d'àrea 1 cm quadrat mesura:
. 2 cm
. Arrel de 2
. 1 cm
. No sabe / No contesta
Les mesures: 9 cm, 12 cm i 15 cm corresponen a un:
. Triangle Escalè
. Triangle rectangle i triangle Escalè
. Triangle rectangle
. No sabe / No contesta

Comentarios