Crear Cuestionarios | Más Cuestionarios
ver comentariosTema del Cuestionario:

Ciencia y Tecnología

Protecció infantil adequada?

El nostre propòsit és conèixer la percepció actual sobre la llei de protecció infantil, per part de pares i mestres.

Sexe:
. Home
. Dona
. No sabe / No contesta
Edat:
. Menys de 25 anys
. Entre 25 i 35 anys
. Entre 35 i 55 anys
. Més de 55 anys
. No sabe / No contesta
Respons aquesta enquesta com a...
. Pare, mare o tutor
. Mestre/a
. Totes dues
. No sabe / No contesta
Estàs d'acord amb la franja horària (6h-22h) de protecció infantil?
. No sabe / No contesta
. No
. Sí
Penses que és adeqüada la franja de màxima atenció? (8h-9h i 17h-20h, de dll. a dv. / i 9h-12h ds. dm. i festius)
. Sí
. No
. No sabe / No contesta
Creus que els canals de televisió tenen amb compte aquesta franja horària?
. Sí
. No
. No sabe / No contesta
Quin tipus de televisió creus que compleix més aquesta normativa?
. La televisió pública
. La televisió privada
. No sabe / No contesta
Quins canals creus que s'adeqüen més a aquesta franja horària?
. Televisió de Catalunya (TV3, Canal 33, K3 i 3/24)
. TVE (TVE1, TVE2, etc.)
. Televisions Privades de més antiguitat (Tele5, Antena 3...)
. Televisions Privades de menys antiguitat (Cuatro, La Setxa...)
. No sabe / No contesta
Creus que els informatius també haurien d'aplicar-se més severament aquesta llei?
. Sí
. No
. No sabe / No contesta

Comentarios